Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o prvim izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.