Savjetovanje s zainteresiranom javnošću: Nacrt odluke o 2. Izmjenama i dopunama Odluke načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada