Gradsko vijeće Grada Delnica je na sjednici održanoj 24. rujna 2019. donijelo Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1-8 -Kendar – UPU 13 koja je objavljena u „Službenim novinama Grada Delnica“ br. 8/19.

Cjeloviti tekst Odluke može se pogledati ovdje.

O tijeku izrade i svim daljnjim aktivnostima, javnost će, sukladno zakonskim odredbama, biti pravovremeno obaviještena.