Grad Delnice poništava dio Javnog natječaja za prodaju zemljišta objavljenog dana 24. ožujka 2019. godine na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Delnice na način da se poništava prodaja nekretnine: kč.br. 12063/1 k.o. Delnice II upisana u zk.ul. 2077, površine 38 m2.

Ostale odredbe natječaja ostaju nepromijenjene.

Grad Delnice

Skip to content