GRAD DELNICE


Zajedničke aktivnosti za čišću rijeku Kupu 

PROJEKT AKTIVNOSTI MONITORING SUSTAV GALERIJA LINKOVI

 

Aktivnosti
- Započela rekostrukcija vodovodnog sustava u naselju Kuželj
- Završen Javni natječaj za nabavu opreme - uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselje Hrvatsko
- Započela rekonstrukcija kanalizacisjkog sustava u naselju Kuželj
 

 

 

 

Zelena lepotica

Rijeka Kupa je posljednjih godina doživjela procvat različitih ekoloških aktivnosti. Dio područja već je zaštićen Zakonom o zaštiti prirode.

Usprkos mnogobrojnim aktivnostima kojima je cilj spriječiti daljnju degradaciju rijeke Kupe i zaštititi kvalittu vode, još uvijek je prisutan snažan utjecaj neprimjerene komunalne infrastrukture na području njenoga gornjega toka.

Postojeće uređenje odvajanja i čišćenja otpadnih voda predstavlja veliku ekološku prijetnju i rizik jer je većina septičkih jama dotrajala i već ispušta otpad u podzemne vode. Iste se potom uljevaju u Kupu i njene pritoke i neposredno je onečišćavaju.

USKORO!!!

Monitor

 

O projektu

Grad Delnice i Občina Kostel pripremili su zajedničke ekološke aktivnosti za čišću rijeku Kupu te ih objedinili unutar prekograničnog projekta pod imenom ZELENA LEPOTICA.

Cilj projekta Zelena lepotica je da se navedena degradacija spriječi i na taj način zaštiti kvaliteta vode na cjelokupnom području Kupe kao državne granice (113 km). Uz pomoć ovog projekta obuhvatiti će se ukupno 53% navedenog područja i sanirati se najakutniji infrastrukturni i komunalni problemi.


Projekt Zelena lepotica je zajednički projekt Grada Delnica i Občine Kostel. Projekt je usjpešno prijavljen na javni natječaj Neighborhood Programme INTERREG III A – SLO-HU-HR 2004-2006.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 451.296 EUR. Predviđena vrijednost projekta na hrvatskoj strani je  296.558 EUR te na slovenskoj 154.738 EUR. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u 74,9 % na hrvatskoj te 85,54 % na slovenskoj strani.

 

Aktivnosti

Zajednička investicija u pilot projekt Kuželj, u okviru kojega će se postaviti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (160 PJ) na slovenskoj strani i na koju će biti priključena domaćinstva i iz Slovenije i Hrvatske. Radi toga, igraditi će se odnosno sanirati pojedini dijelovi kanalizacijskog i vodovodnog sustava na obje strane rijeke Kupe.


U cilju jačanja ekološke svjesnosti lokalnog stanovništva i posjetitelja ovoga područja pripremiti će se i monitoring sustav praćenja kvalitete rijeke Kupe. Na ovim web stranicama te postavljenoj elektronskoj informativnoj tabli moći će se dobiti informacije o radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i time posredno i o kvaliteti vode u rijeci Kupi.


Za potrebe pilot projekta Kuželj te za planiranje ostalih zajedničkih ekoloških projekata pripremiti će se i model zajedničkog upravljanja infrastrukturom za zaštitu okoliša.

U sklopu projekta predviđena je izrada projektne dokumentacije za kanalizacijske sustave i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda na objee strane rijeke Kupe koji će biti podloga za daljnje zajedničke investicije Grada Delnica i partnerske Občine Kostel.   

 
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unija u okviru Programa INTERREG IIIA Neighborhood Programme SLO-HU-HR 2004-2006.

THIS PROJECT IS CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION

GRAD DELNICE, A.Starčevića 4, 51300 DELNICE, Tel.: +385-51/ 812 055, Fax: +385-51 / 812 037, e-pošta: komunal@delnice.hr