STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM GRADA DELNICA 2016. - 2020.


| Sastanci radne skupine   | Vaši prijedlozi

Strateški razvojni program Grada Delnica 2015.-2020.

Strategija - sudionici Javne rasprave

IZVIJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt prijedloga "Strateški razvojni program Grada Delnica 2016. -2020."

ZADATAK: VIZIJA

Zamislite što biste željeli vidjeti u svom gradu i kakvim biste ga željeli vidjeti nakon 5 godina?

  • Koje su najvažnije gospodarske aktivnosti u vašem gradu?
  • Koje djelatnosti (poslovi i industrije) zapošljavaju građane?
  • Koje su usluge na raspolaganju, zahvaljujući zdravom lokalnom gospodarstvu?

Zapišite svoju viziju i vrijednosti!

(Rok dostave osobno u Grad Delnice soba 24, I. kat ili mail: goranka.delnice@gmail.com do 12. veljače 2016.g.)

 

Informacija o postupcima ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strateškog razvojnog programa Grada Delnica 2016.- 2020. na okoliš

 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice