ZAPISNIK
sa 6. sjednice Koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava
Gorskog kotara koja je održana u Delnicama, u utorak 30. lipnja 2015. godine, u Maloj
vijećnici,, s početkom u 10,00 sati.


ZAPISNIK
sa 5. sjednice Koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava
Gorskog kotara koja je održana u Delnicama, u utorak 26. svibnja 2015. godine, u Maloj
vijećnici,, s početkom u 10,00 sati.


ZAPISNIK
sa 4. sjednice Koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava
Gorskog kotara koja je održana u Delnicama, u ponedjeljak 27. travnja 2015. godine, u Maloj
vijećnici,, s početkom u 10,00 sati.


ZAPISNIK
sa 3. sjednice Koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava
Gorskog kotara koja je održana u Delnicama, u utorak 17. veljače 2015. godine, u Maloj
vijećnici,, s početkom u 10,00 sati.

ZAPISNIK
Sa 2. sjednice Koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava
Gorskog kotara koja je održana u Skradu, u srijedu 04. veljače 2015. godine, u Vijećnici
Općine Skrad, s početkom u 09,50 sati.


ZAPISNIK
Sa 1. sjednice koordinacije Načelnika i Gradonačelnika jedinica lokalnih samouprava
Gorskog kotara koja je održana u Delnicama, 14. siječnja 2015. godine, u Maloj vijećnici
Grada Delnica, s početkom u 13,00 sati.


 

 

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice