Jednokratna novčana pomoć za novorođenče


potrebni dokumenti:
1. Zamolba roditelja upućena Gradu
2. Potvrda o prebivalištu - djeteta i oba roditelja (MUP)
3. Potvrda o prijavi prebivališta - za dijete (MUP)
4. Uvjerenje o matičnom broju - za dijete (MUP)
5. Izvadak iz matične knjige rođenih - za dijete
6. Domovnica - za dijete
7. Broj ŽIRO računa roditelja

Prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Delnica osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji u vrijeme podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Grada Delnica neprekidno pet godina što se dokazuje uvjerenjem o prebivalištu nadležnog tijela ne starijim od 3 mjeseca.
Zahtjev za ostvarivanje prava na Pomoć za novorođenče podnosi se Odjelu Grada Delnica najkasnije u roku 90 dana od dana rođenja djeteta.
Jednokratna novčana pomoć za novorođenče iznosi 2.000,00 kuna.

 

 

 
BRZI LINKOVI

      • INFORMACIJE
      INFO TELEFONI

      JEDNOKRATNA NOVČANA          POMOĆ ZA NOVOROĐENČE

O P E R A T I V N I
P L A N

OBAVLJANJA ČIŠĆENJA SNIJEGA I POSIPAVANJE MJEŠAVINOM  SOLI  I SIPINE KOLNIKA NA GRADSKIM ULICAMA I NERAZVRSTANIM CESTAMA (U DALJNJEM TEKSTU:”ZIMSKA SLUŽBA”) NA PODRUČJU GRADA DELNICA  ZA RAZDOBLJE 2009/2013. GODINA

više...

 
© Copyright Grad DELNICE • Izrada i održavanje Magdalena Delnice